Jagstrukturerande psykoterapi hjälper unga som mår dåligt
Barn- och ungdomspsykiater Maria Fernström i Karlstad har en mycket gedigen och lång yrkeserfarenhet, bland annat som överläkare inom Barn- och ungdomspsykiatri och Barn- och ungdomshabilitering.
Hon driver sedan 5 år tillbaka även en egen praktik, Psykiatrisk mottagning för unga vuxna. Två dagar i veckan behandlar hon där framför allt unga vuxna med jagstrukturerande terapi, en kognitiv personlighetsutvecklande psykoterapimetod.
- Det är en metod som inte polariserar, som inte ställer direkta frågor utan som arbetar varsamt med kommentarer. Metoden skapar en allians, utvecklar tänkandet och därmed förmågan till samtal, säger Maria.

Det är just samtal som kan vara svårt för dessa unga vuxna. De mår dåligt och har stora svårigheter (som till exempel ångest, nedstämdhet, kraftiga humörsvängningar, självdestruktiva beteenden) men kan inte riktigt formulera eller öppna sig. Ofta är det föräldrarna som söker hjälp för sina vuxna barn som de ser inte klarar vuxenlivet. Det är här Maria vill nå ut med att det finns en mycket bra metod som ger resultat. Terapin går man på en gång i veckan och under terapins gång följer hon specifika strukturtecken för att mäta förändringar.
- Det är ett mycket givande arbete, på relativt kort tid ses stora förbättringar. Målet är att de självständigt ska klara vardagen och livet som vuxna, säger Maria.


Psykiatrisk mottagning för unga vuxna

Bransch:
Psykologi

Telefon: 0730-643 006


Email:
maria.fernstrom@comhem.se

Hemsida:
www.jagstrukturerande.se

Adress:
Psykiatrisk mottagning för unga vuxna
Drottninggatan 26
65225 Karlstad

| 13 SENASTE FÖRETAGEN